Tietoenator

   google nyheter 1 Comments

tietoenator

Den 30 april byter TietoEnator Abp namn till Tieto Abp. Bolagets nya hemvist blir Helsingfors, Finland. Förändringarna beslutades av årsstämman den 26 mars, och ändringarna i bolagsordningen, sektion 1 och 10, har nu införts i handelsregistret. Beslutet innebär att Tietos dotterbolag också byter. Tietoenator / Tieto - förbättring är redan inprisad / Tieto - förbättring är redan inprisad. AKTIEANALYS: It-konsulten Tieto gjorde en förlust under fjolårets sista kvartal. Rensat för engångskostnader var det dock ett fall framåt, men vi tycker att det mesta av väntade förbättringar redan är inprisade i aktien. Aktie TietoEnator - all kursdata, kursdiagram och övrig kursinformation i realtid för dig som är svensk aktieägare. Följ aktien TietoEnator på VA Finans. tietoenator Kontakta oss Privata Affärer 44 Stockholm Tel kundtjänst: Konsultföretaget Tietos resultat för årets andra kvartal var sämre än förväntat, främst till följd av en bil företag telekommarknad. Jag har samma syn och en målkurs rund cd universe till årsskiftet. Företaget arbetar med konsultverksamhet och utveckling och har närmare 14 anställda. Nu söker vi en driven placeringsskribent. Intrums nya finansiella mål får blankarna att svettas. Vänligen kontakta oss på forum placera.

Tietoenator Video

Firmabänd 2016 eelvoor - Tietonator/Tieto Estonia - Sharp dressed man

I think, that you commit an error. I can defend the position. Write to me in PM, we will communicate.